Ying Yang Symbool
www.ayurveda.be
Home
2012
Openbaring of Apocalyps?

2012 : Openbaring of Apocalyps !?

Er wordt de laatste tijd veel geschreven over 2012. Wat kunnen we nu eigenlijk verwachten?
2012 Is de datum dat de Maya kalenders ten einde lopen. Maar niet alleen de Maya kalender, ook de Egyptische, die van de druïden, ... kortom alle oude kalender systemen van voor de gregoriaanse kalender over de ganse wereld verplicht werd opgedrongen aan alle volkeren.
De oude kalenders werken allemaal volgens de maancycli van 28 dagen. De maan draait in 28 dagen rond de aarde, en dit 13 maal per jaar. Dit geeft een regelmatige kalender van 13 maanden van 28 dagen.
Zo zijn er de voorstanders om terug naar een maankalender van 28 dagen per maand te gaan, omdat dit een regelmatige kalender is, ten opzichte van de onregelmatige gregoriaanse kalender waar we nu mee leven. Sommige menen dat deze onregelmatige kalender de basis is van al de chaos waar we nu in leven. Het opnieuw in gebruik nemen van een regelmatige maankalender volgens natuurlijke ritmes zou de mensheid terug regelmaat en orde geven. (Government of Law and Time)

Feit is wel dat de Maya kalenders ten einde lopen in 2012.

De vraag is wat er ten einde loopt? De lineaire tijd of alles wat we kennen?

De Maya kalender is vast wel de meest uitgebreide kalender, hij beschrijft zowat heel de tijdspanne van 16.4 miljard jaar geleden tot 2012 n.C. , van de Big Bang tot binnen enkele jaren.
Veel mensen voelen nu ook dat de tijd blijkbaar versneld! Iedereen heeft het idee dat men tijd te kort komt. De evolutie gaat ook steeds sneller. Waar het vroeger honderden jaren duurde voor de eene uitvinding de andere opvolgde, gaat alles ondertussen zo snel dat de eene uitvinding nog niet gecommercialiseerd is alvorens er weer een beter iets uitgevonden wordt! Koop nu het allerlaatste snufje techniek en tegen dat je het thuis uitgepakt hebt is het al voorbij gestreefd.

Versnelling van de tijd

Deze versnelling van de tijd wordt mooi beschreven door Carl Johan Calleman aan de hand van de Maya kalenders. Hij noemt dit de transformatie van het bewustzijn. Hij beschrijft zo telkens een versnelling van de tijd met een factor 20 op regelmatige tijdstippen! Van miljoenen jaren geleden tot 2012.
De laatste versnelling gaat beginnen in 2010! Stel je eens voor, alles wat nu gebeurt - voor de meeste mensen al aan een hektisch tempo - allemaal nog eens 20 maal sneller!

We moeten ons dus echt gaan aanpassen aan de komende tijden!

Er zijn er die spreken van een kosmisch bewustzijn, van een aanpassing van ons DNA, telepathie, ...
Ondertussen beginnen ook meer en meer mensen te beseffen dat we de Aarde niet kunnen blijven uitputten! Hoe we nu omgaan met onze Aarde is ethisch onverantwoord. We ver(mis)bruiken de middelen van onze Aarde duizenden malen sneller dan ze natuurlijk kunnen aangemaakt worden. Dit kan niet blijven duren, dat beseft iedereen. Ook onze materiele welvaart en technische evolutie beginnen stilaan aan hun hoogtepunt te komen! Nog sneller en nog meer materiële evolutie lijdt tot absolute waanzin.

Onethische praktijken

Meer en meer mensen beginnen ook naar een spirituele oplossing te zoeken. De zoektocht naar de ware zin van het leven. Mondiaal worden er sinds de Harmonische Convergentie in 1987 regelmatig massa meditaties over de ganse wereld gehouden voor de toekomst van onze planeet en gans de mensheid voor te bereiden op de toekomst.
Volgens Calleman beschrijft de Maya kalender ook dat binnenkort alle onethische materiele processen zullen vernietigd worden en we dan in een ethisch verantwoorde manier met alleman, met alles en met de ganse Aarde in zijn geheel harmonieus zullen samen leven.

Het collectief bewustzijn - Akasha platen - psi banken ....

Het is wetenschappelijk aangetoond dat er een soort collectief bewustzijn van de mensheid, mogelijk van gans de planeet Aarde bestaat. Hierin zit alle informatie opgeslagen van iedereen, elke gedachte, elke uitvinding, kortom alles wat bestaat en ooit bestaan heeft.
Helaas hebben we als mensheid momenteel niet de mogelijkheid om bewust in deze formidabele databank te kijken. Enkel onbewust zijn we allen in staat daar informatie uit te putten, dat noemen we dan instinct. Sommige mediums en grote zienders zijn soms in staat daar een klein deeltje van te bekijken.

Verandering

De wetenschap heeft op dit ogenblik ontdekt dat minder dan 3% van ons DNA een nuttige functie heeft, meer dan 97% is nutteloos, ze noemen dit dan ook junk-DNA!
We gebruiken verder minder dan 10% van ons verstand. Naar annalogie zouden we dan kunnen stellen dat 90% van ons verstand junk-verstand is!
Samengevat komt het er zo op neer dat een mens hier op de planeet neergezet is (creatonisme) of geëvolueerd (evolutionisme) tot een wezen dat slechts 5% van zijn potentieel kan gebruiken!!!
Dat is zoals een auto van 1000pk bouwen en die electronisch begrenzen op 50pk!
Waarom zou men zoiets doen? Misschien omdat het onverstandig is om met zo'n krachtige machine rond te rijden in de steden!? Maar dan bouw je auto's van 50pk, anders is het pure verspilling, tenzij je ooit van plan bent die begrenzer er af te halen en het volledige vermogen te gaan gebruiken in de toekomst!
Als de mens op de een of andere manier begrenst is - om zichzelf en zijn omgeving te beschermen(?) - is het logisch gevolg dat ooit die begrenzer er af gaat en de mensheid het volle 100% van zijn potentieel gaat kunnen gebruiken!

De echte waarheid

Dat we ons verstand niet volledig gebruiken komt mede door het niet samenwerken van de twee hersenhelften. Er zijn er die beweren dat dit in het verleden, 11500 jaargeleden, wel was! Als we die twee hersenhelften dus terug evenwichtig zouden gaan gebruiken zou alles wel eens drastisch kunnen veranderen. Als we ons potentieel volledig zouden kunnen gebruiken, zouden we zo wel eens bewust toegang kunnen hebben tot ons collectief bewustzijn!
Zo zouden we alles weten -echt weten, niet enkel wat de media ons willen vertellen- van alles wat er zich op deze planeet -mogelijk in gans de kosmos- echt afspeelt! Er zijn er ook die spreken van telepathie voor alle mensen in de toekomst, persoonlijk denk ik eerder aan een bewuste toegang tot ons gemeenschappelijk geheugen. Dit is ongeveer het zelfde, als jouw gedachten in deze centrale databank zijn opgeslagen, en ik kan deze databank raadplegen...

Het Hof van Eden

Op deze manier heeft de ganse mensheid toegang tot de echte kennis van de planeet, mogelijk van gans de kosmos!
Alle onethische zaken zullen zo verdwijnen, alle geheimen verdwijnen als sneeuw voor de zon zodat alle macht op basis van geheimen en onethische zaken voorgoed zullen verdwijnen. Oorlogen zullen zinloos lijken, religies op basis van macht zullen doorprikt worden, free-energy zal eindelijk boven komen en niet langer onderdrukt kunnen worden door een elite van enkele onethische personen, hetzelfde met de medische en financiele werelden... kortom het begin van het Hof van Eden!

Voor dit kan gebeuren moet de mensheid dus zijn volledig potentieel gaan gebruiken.
Is dit mogelijk wat er gaat gebeuren tegen 2012?

Tachyonen

De communicatie tussen de materiele wereld en het collectief bewustzijn gaat via tachyonen.
Dit zijn informatiedragers die sneller dan het licht bewegen en over alle informatie beschikken rechtstreeks uit de bron van alles, uit het nulpunt! Tachyonen zijn negatief entropisch, dit wil zeggen dat ze uit chaos orde creëeren, uit ziekte gezondheid.
Tachyonen zijn er dus steeds geweest, ze zijn de informatie voor het bouwen van gans de kosmos!
Echter door verschillende zaken verontreinigd, door electrosmog en dergelijke kan de informatie uitwisseling van het nulpunt tot de cellen verstoord worden zodat ze niet meer optimaal werken.
Verschillende materialen kunnen tot tachyonantennes verheven worden. Ze helpen met het maken van een rechtstreekse verbinding van het nulpunt tot onze cellen.
Vermits deze tachyon energie onze cellen de nodige informatie geven rechtstreeks vanuit de bron van alles, zouden tachyon produkten wel eens de hulp kunnen zijn die veel mensen kunnen gebruiken naar de overgang die mogelijk rond 2012 zal plaatsvinden.

Luc Sienaert, 2009

Voor meer informatie over Tachyon en onze Tachyonprodukten zie www.ayurveda.be of bel (B) 0475/735.501 of (Nl) 062 64 66 281

Voor de liefhebbers van de Maya kalender hebben we ook een echte draaiende Tzolkin kalender met tandwielen zoals je die meestal terug vind in boeken.

En om de juiste Toon en Zegel van vandaag te vinden kun je hier terecht.

Bestel on-line Tachyon producten.
Tzolkin kalender Tachyon Energie Zappers Colloidaal Zilver Tachyon Tafel